Positive signaler fra fylkesmannen

Posted in Forsiden | 0 comments

Heilt vilt har fått positive signaler om søknaden av BU-midler til Heilt Vilt festivalen.

 

Heilt Vilt har fått tilbakemelding fra fylkesmannens kontor at de stiller seg positive til søknaden fra Heilt Vilt om BU støtte til prosjektet. Dette er gledelige nyheter til prosjektet som ser ut til å få den finansielle siden i orden.

Dette er gode signaler til prosjektgruppa om at omgivelsene har tro på det vi gjør, sier prosjektleder Rolf Olsen. Dette gir oss mot til å jobbe videre med festivalen.

Vi har stor tro på at vi får til en kjempefin festivalhelg i Drangedal.